Vestlusteema "Minu pere"  (vene keel)


Kasutatud kirjandus:


  • L. Vedina. 2011. Русский язык. Vene keele algkursuse A1-A2 õppematerjalid. Tartu: Tartu Ülikooli keelekeskus
  • Birjukova, I., I. Moissejenko. 2003. Vene keele harjutusvara. Tallinn: TEA Kirjastus.
  • Le Fleming, S., S. E. Kay.2004. Colloquial Russian. The Complete Course for Beginners. London and New York:Routledge Taylor and Francis Group.

Lisamaterjalid internetist:

Lingid piltidele:

Voog. Tee ise koduleht!