Vestlusteema "Minu pere"  (vene keel)


Omastavad asesõnad


Omastavad asesõnad vastavad küsimustele Чей? (мужской род) Чья? (женский род) Чьё? (средний род) Чьи? (множественное число). Igas pöördes on olemas 4 omastavat asesõna.


Чей?
Чья?
Чьё?
Чьи?
я
мой
моя
моё
мои
ты
твой
твоя
твоё
твои
он
его
его
его
его
она
её
её
её
её
мы
наш
наша
наше
наши
вы
ваш
ваша
ваше
ваши
они
их
их
их
их


Omastava mees-, nais-, kesksoost vorm või mitmuse vormi valik sõltub järgneva nimisõna soost. Üldiselt, sarnaselt omadussõnadele peab omastava asesõna vorm kokku langema nimisõna vormiga nii soovalikus, kui ka käändevormis. Teiselt poolt, его või её asesõna valik sõltub omaniku soost: kui omanik, keda see omastav asesõna tähistab, on mees, siis kasutame sõna его, aga kui see isik on naine - siis kasutatakse omastava asesõna её.

Omastava asesõnade käändevormid:


Именительн. падеж
Родительн.
падеж
Дательн. падеж
Винительн.
падеж
Творительн. падеж
Предложн. падеж
мой/ моя/ моё/ мои
моего/ моей/ моего/ моих
моему/ моей/ моему/ моим
мой-моего/мою/ моё/ мои- моих
моим/ моей/ моим/ моими
моём/ моей/ моём/ моих
твой/ твоя/ твоё/ твои
твоего/твоей/ твоего/ твоих
твоему/ твоей/ твоему/ твоим
твой-твоего/ твою/ твоё/ твои-твоих
твоим/ твоей/ твоим/ твоими
твоём/ твоей/ твоём/ твоих
его
егоегоегоегоего
её
её
еёеёеёеё
наш/наша/ наше/ наши
нашего/ нашей/ нашего/ наших
нашему/ нашей/ нашему/ нашим
наш-нашего/ нашу/ наше/ наши- наших
нашим/ нашей/ нашим/ нашими
нашем/ нашей/ нашем/ наших
ваш/ ваша/ ваше/ ваши
вашего/ вашей/ вашего/ ваших
вашему/ вашей/ вашему/ вашим
ваш- вашего/ вашу/ ваше/ ваши- ваших
вашим/ вашей/ вашим/ вашими
вашем/ вашей/ вашем/ ваших
их
их
их
их
их
их

NB! Käändes Винительный падеж meessoost ja mitmuse vormidel on kaks varianti: esimene variant (enne sidekriipsu) tähistab elutut olendit ja teine (pärast sidekriipsu) elusat olendit.


On olemas ka asesõna свой/ своя/ своё/ свои -  mis tähendab „oma“. Seda asesõna saab kasutada kõigis pööretes.

Nüüd tehke harjutust, vajutades
SIIA

Voog. Tee ise koduleht!